Kindlustusabi

Kindlustusabi on kindlustusjuhtumite käsitlemisele ja kindlustusvaidluste lahendamisele spetsialiseerunud õigusbüroo.

Kui on toimunud kahjujuhtum, siis tõenäoliselt vajate kindlustusseltsiga suhtlemisel ja kindlustushüvitise nõudes oma õiguste kaitsmisel Kindlustusabi.

Me aitame teil:

• Kindlustustingimusi mõista, lähtudes Teie kindlustusjuhtumist;
• Kindlustusjuhtumi dokumenteerida, kahju suuruse määratleda ning hüvitistaotluse vormistada;
• Isikukahju suuruse arvutada;
• Kindlustusega seotud kohtuasju ajada;
• Meie kogemused on Teile abiks kindlustusseltsi ja optimaalse kindlustuskatte valikul.

Meie räägime kindlustusega kindlustuse keeles!