Taust

Kindlustusõigusbüroo Kindlustusabi …

alustas tegevust jaanuaris 1999. aastal kui Kindlustusabi OÜ, praegune ärinimi on Ubamatsi OÜ. Pakutavaks teenuseks on kindlustusvõtjate abistamine olukordades, kus kindlustus on keeldunud kahju osaliselt või täielikult hüvitamast ning oma nõu ja jõuga ei saada kindlustusseltsist hüvitist kätte. Kui kindlustus on teinud otsuse hüvitise maksmisest keelduda või hüvitist vähendada on alati otstarbekas kahjumaterjalid asjatundja pilguga üle vaadata. Tihti on seal hulk raha peidus, mida me meeleldi aitame Teil (kohtu)vaidlustes kindlustusseltsiga kätte saada.

Meie teadmised ja kogemused katavad enamiku Eestis tuntud kindlustusliikidest: vara-, sõiduki-, veose-, õnnetusjuhtumi-, tsiviilvastutuse-, tervise-, elu- ja tehniliste riskide kindlustuse.

Kindlustusabi ühendab oma ala parimad asjatundjad, kel on aastatepikkune töökogemus kindlustuses ja kindlustusjuhtumite käsitlemisel.

Hea koostöö on kujunenud välja vabariigi parimate tule-, ehitus-, liiklus- ja autoekspertidega ning kriminalistidega.