Mida me teeme?

Me alustame kahjukäsitlusega algusest.

Kindlustusselts võib kahjujuhtumi käsitlemise käigus olla kogunud materjale, mis võimaldavad tal tõesti teha otsuse hüvitamisest keeldumise või hüvitise olulise vähendamise kohta. Või vähemalt jätta asjatundmatule inimesele mulje, et alus keeldumiseks on olemas.

Samas võiks mõni täiendav seletuskiri, dokument, sündmuskoha vaatlus, mõõtmine või ekspertiis anda lisamaterjali hoopis vastupidise otsuse tegemiseks. Kindlustusselts ei pruugi neid lisatoiminguid teha ja lisamaterjale koguda, kuna see pole tema huvides, ta ei hakka ka kindlustusvõtjat sellistest võimalustest teavitama.

Meie teame, mida tuleks täiendavalt teha ja teeme Teie huvides kõik vajaliku:

  • Me koostame ja esitame kahjunõude ning esindame Teid vaidlustes kindlustusseltsiga
  • Me koostame hagi ja esindame Teid kohtus
  • Me taastame Teie usalduse kindlustusseltsi vastu

Juhtub, et kindlustusselts on teinud keelduva otsuse kuid pole vaevunud või suutnud taotlejale veenvalt selgeks teha keeldumise aluseid. Kui selts ei ole tõesti oma lepingulisi kohustusi rikkunud ja eriarvamus hüvitise suhtes on kujunenud puuduliku selgituse või psühholoogilise konflikti tagajärjel, aitab meie erapooletu arvamus taastada Teie usalduse oma kindlustusseltsi vastu.